Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Introducere

Prezentul document este intocmit in acord cu si in vederea implementarii dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul”); 

Prezentul document va este adresat in calitatea dvs. de vizitator al website-ului https://medinav.eu/ si are ca scop informarea dvs. in acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre MediNav SIA.

In acord cu prevederile art. 13 din Regulament, va aducem la cunostinta urmatoarele informatii:

2. Identitatea si datele de contact ale Operatorului

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre Medinav SIA, o societate cu raspundere limitata (SIA), constituita in conformitate cu legile Letoniei (Business ID 40203295690), cu sediul social la Riga, Matīsa iela 61 – 23, LV-1009.

Conform Termenilor si Conditiile website-ului https://medinav.eu/  Medinav SIA opereaza website-ul https://medinav.eu/ si furnizeaza serviciile acestei platforme catre utilizatori (adica si catre dvs.) Pe cale de consecinta, Medinav SIA poate prelucra o serie de date cu caracter personal care va apartin.

Conform Regulamentului, Medinav SIA detine calitatea de Operator, respectiv persoana juridica ce stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal. 

3. Datele cu caracter personal pe care le prelucram

Putem prelucra, dupa caz, urmatoarele date cu caracter personal care va apartin: nume, prenume, email telefon, specializare medicala, in masura in care ne veti furniza aceste date atunci cand utilizati website-ului https://medinav.eu/

De regula ne veti furniza si vom prelucra una sau mai multe date cu caracter personal mai sus mentionate atunci cand: completati  formularul de contact din cadrul website-ului, completati formularul pentru a programa un demo cu specialistii MediNav, completati formularul pentru a solicita acces gratuit pentru 30 zile („free trial”) la produsul MediNav, va inscrieti la newsletter-ul MediNav, solicitati sa primiti mesaje comerciale din partea MediNav.

4. Scopurile in care va sunt prelucrate datele cu caracter personal

Vom prelucram datele dvs., dupa caz, in urmatoarele scopuri: 

  1. Pentru a va putea raspunde la intrebarile dvs., astfel cum ni le-ati adresat prin intermediul formularului de contact
  2. Pentru a va putea oferi un demo al Produsului MediNav, conform solicitarii dvs.
  3. Pentru a va putea oferi acces gratuit pentru 30 zile la Produsul MediNav, conform solicitarii dvs,
  4. Pentru a va putea transmite newsletter-ul MediNav, conform solicitarii dvs.
  5. Pentru a va tine la curent cu produsele si serviciile MediNav, conform solicitarii dvs.

Nu prelucram datele dvs. cu caracter personal in alte scopuri, urmand a va informa si/sau dupa caz a obtine consimtamantul dvs., conform prevederilor legale incidente, in situatia in care vom intentiona sa prelucram/vom prelucra datele dvs. cu caracter personal si in alte scopuri.

5. Temeiurile in baza carora prelucram datele dvs. cu caracter personal

Prelucram datele cu caracter personal mentionate la art. 3 in baza dispozitiilor art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament, respectiv in baza consimtamantului dvs.

6. Perioada de stocare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal mentionate la art. 3 dupa caz: 

  • Pana la retragerea consimtamantului dvs., dar nu mai mult de 5 ani, pentru comunicari de marketing
  • Pana la data programata pentru demo MediNav si 60 zile dupa aceasta, in considerarea faptului ca dupa demo-ul MediNav este posibil sa solicitati/ sa doriti sa primiti si alte informatii din partea noastra privind produsul MediNav.
  • Pe toata durata discutiilor pe care le vom purta ca urmare a faptului ca ne-ati contactat prin intermediul formularului de contact, si 60 de zile dupa primirea ultimului email din partea dvs.
  • Atunci cand ati solicitat si primit free trial la produsul MediNav, pana la expirarea perioadei de Free trial si 12 luni dupa aceasta, in considerarea faptului ca este necesar sa pastram evidenta clientilor care au beneficiar de free trial, pentru a nu acorda aceasta facilitate de doua ori aceluiasi client si/sau pentru a putea oferi acestora pe viitor, contracost, licente de utilizare a Produsului MediNav.

La expirarea perioadei pentru care datele dvs. sunt stocate, acestea vor fi sterse sau anonimizate ireversibil. 

7. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre noi, in calitate de Operator.

Nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal catre terti, cu urmatoarele exceptii: vom putea transmite datele dvs. catre autoritatile competente care ne vor solicita sau carora avem obligatia de a le furniza datele dvs. in temeiul unei prevederi legale; vom putea transmite datele dvs. catre avocati, executori judecatoresti sau instante de judecata in situatia in care incalcati obligatiile asumate fata de MediNav conform termenilor si conditiilor site-ului si intelegem sa ne exercitam drepturile legale in vederea recuperarii prejudiciului cauzat, vom putea transmite datele dvs. catre partenerii sau furnizorii nostri in limitele in care acest lucru este necesar pentru a presta serviciile catre dvs. precum in alte situatii prevazute de lege.

Precizam ca in fiecare situatie in care vom transmite datele dvs. tertilor ne vom asigura ca transferam numai acele date necesare pentru indeplinirea scopului in care datele dvs. sunt transmise, asigurandu-ne ca nu vom transmite in nicio situatie mai multe date decat este necesar.

8. Unde stocam datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene. 

9. Masuri de securitate

Prelucram datele dvs. cu caracter personal, in acord cu politica noastra interna privind securitatea datelor. In acest sens va asiguram ca am implementat toate masurile de securitate impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea securitatii datelor dvs. 

In caz de incalcare a securitatii datelor dvs. cu caracter personal susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dvs., va vom informa fara intarzieri despre aceasta incalcare si vom lua toate masurile necesare pentru a remedia problema si/sau pentru a atenua efectele negative.

10. Procese decizionale automate

Precizam ca nu folosim procese decizionale automate in ceea ce va priveste, respectiv nu veti face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

11. Drepturile dvs.


a) Dreptul de acces.

Aveti dreptul sa obtineti o confirmare a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal si sa obtineti accesul la aceste date. In masura in care ne veti transmite o solicitare in acest sens, va vom pune la dispozitie o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucram despre dvs. alaturi de toate informatiile pe care avem obligatia sa vi le furnizam, in acord cu prevederile Regulamentului.

b) Dreptul de rectificare si stergere.

Aveti dreptul sa solicitati corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea aveti dreptul sa solicitati stergerea datelor cu caracter personal cand acestea nu mai sunt necesare in raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau daca prelucrarea acestora este ilegala.

c) Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in urmatoarele cazuri: contestati exactitatea datelor, caz in care puteti solicita restrictioarea prelucrarii pentru perioada de timp in care facem verificam exactitatea datelor; prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

d) Dreptul la opozitie

Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in scopuri de marketing sau din motive legate de situatia particulara in care va aflati. Intr-o atare situatie, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care vom demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs. 

e) Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat si care va privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat. Aveti totodata dreptul de a transmite aceste date unui alt operator.

f) Dreptul de a va retrage consimtamantul

Atunci cand datele dvs. sunt prelucrate in temeiul consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea acestor date.

12. Exercitarea drepturilor dvs.

Pentru a va exercita oricare din drepturile, va rugam sa ne transmiteti solicitarea dvs. in scris, la adresa de email: hello@medinav.eu 

Vom raspunde solicitarii dvs. fara intarzieri nejustificate, in termen de cel mult o luna, cu exceptia situatiei in care din cauza complexitatii sau a numarului cererilor vom fi nevoiti sa prelungim termenul de raspuns cu maxim 2 luni, conform Regulamentului.

Totodata previzam ca va vom putea solicita sa furnizati informatii pentru a va confirma identitatea (de exemplu, sa faceti clic pe un link de verificare, sa introduceti un nume de utilizator sau o parola) pentru a va exercita drepturile.

13. Cookie-uri

Va rugam consultati Politica de Cookies.

14. Depunerea unei plangeri la Autoritatea de Supraveghere

In cazul in care apreciati ca drepturile dvs. au fost incalcate, puteti depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere competenta, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania.

15. Date de contact

Pentru orice solicitare ne puteti contacta la adresa de email: hello@medinav.eu

 

Prezentul document a fost creat si se afla in vigoare incepand cu data de: 2.09.2021Completați formularul pentru o încercare gratuită de 30 de zile.