Politica de confidentialitate - MediNav

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Introducere

MediNav („Noi” sau „Noi”) se angajează să vă protejeze și să vă respecte confidențialitatea.

Această politică de confidențialitate explică modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când: (i) utilizați site-ul nostru https://medinav.eu/home/; (ii) Utilizați Produsul nostru în calitate de Client; (iii) Datele dumneavoastră în calitate de Pacient sunt prelucrate de Clientul Nostru folosind Produsul MediNav; (iv) comunicați cu Noi prin telefon, e-mail sau în alt mod. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumită în continuare „GDPR”).

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de SIA „Medinav”, o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Letonia, cu adresa socială la Matīsa iela 61-23, Riga, LV-1009. În sensul GDPR, MediNav acționează ca operator de date cu privire la datele personale furnizate de dvs. în timpul utilizării acestui site web. În ceea ce privește orice date ale Pacienților, MediNav acționează ca procesator de date în numele Clienților săi (operatorii de date) și nu prelucrează niciuna dintre datele Pacienților în propriile scopuri.

 1. Definiții
 • În această Politică de confidențialitate, Dumneavoastra se poate referi la:
 • un vizitator al site-ului nostru (denumit în continuare „Vizitator”);
 • orice directori, persoane autorizate și membri ai personalului clienților Noștri (spitale, clinici), care intenționează să utilizeze sau să utilizeze deja Produsul Nostru (denumit în continuare „Client”);
 • un pacient al Clientului Nostru (denumit în continuare „Pacient”);
 • Site înseamnă site-ul web https://medinav.eu/home/;
 • Produs înseamnă software-ul MediNav pentru dictarea medicală și transcrierea fișierelor audio furnizate Clienților MediNav.
 1. Datele personale pe care le procesăm

Pe parcursul furnizării Produsului și serviciilor noastre, primim datele Dvs. cu caracter personal direct de la dvs., atunci când ni le furnizați, sau putem primi și date personale despre dvs. din alte surse. Vă rugăm să vedeți mai jos o prezentare generală a datelor cu caracter personal pe care le procesăm:

 • Informații pe care ni le furnizați în calitate de Client prin completarea formularelor de pe site-ul nostru. Acestea includ informațiile pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a intra în contact cu Noi pentru a aplica pentru o versiune demo sau de probă a Produsului nostru, de exemplu, numele dvs., informațiile de contact, specializarea medicală actuală;
 • Informații și documentații pe care Dumneavoastră, în calitate de Client, ni le furnizați pentru a încheia un acord cu Noi. Astfel de informații includ, dar nu se limitează la, numele dvs., adresa de e-mail, numele spitalului/companiei, numărul companiei, poziția curentă/specializarea medicală;
 • O înregistrare a corespondenței/și/sau comunicării și/sau a apelului telefonic în cazul în care ne contactați. O astfel de înregistrare include numele Dvs., prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numele spitalului/companiei Dvs. și orice alte date personale pe care ni le puteți dezvălui în timpul unei astfel de comunicări;
 • Informații pe care le primim și le procesăm despre dvs. ca pacient de la clienții noștri. Fișierul audio și transcrierea ulterioară a acestui fișier audio include următoarele informații, nume, prenume, data nașterii, date referitoare la sănătatea pacienților (informații despre o boală, dizabilitate, risc de îmbolnăvire, diagnostic, istoric medical, tratament clinic, etc.) și orice alte date care vor fi furnizate de Clienții Noștri folosind Produsul MediNav;
 • Informații privind interacțiunea dvs. cu site-ul nostru web. Acestea includ informații despre modul în care dvs., în calitate de vizitator, navigați pe site-ul nostru, de exemplu, când căutați un produs, rezervați o demonstrație și când raportați o problemă cu site-ul nostru. În ceea ce privește fiecare dintre vizitele dvs. pe site-ul nostru, colectăm automat următoarele informații:
 • informații tehnice, inclusiv adresa de protocol de Internet (IP) utilizată pentru a conecta computerul Dvs. la Internet, tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in ale browserului, sistemul de operare și platforma;
 • informații despre vizita dvs., inclusiv fluxul de clic complet al Localizatorilor uniformi de resurse (URL) către, prin și de pe site-ul nostru (inclusiv data și ora); produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat; timpii de răspuns a paginii, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini, informații despre interacțiunea paginii (cum ar fi derularea, clicurile și trecerea mouse-ului) și metodele utilizate pentru a naviga în afara paginii și orice număr de telefon folosit pentru a apela numărul serviciului nostru pentru clienți .
 1. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal 

Prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile contractelor aplicabile și cu interesele noastre legitime, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele scopuri:

Pentru a oferi servicii pentru clienți

Dacă dvs., în calitate de Client, ne-ați contactat, solicitând o versiune demo sau o versiune de încercare a Produsului, vom păstra o evidență a informațiilor pe care le furnizați, inclusiv a datelor personale, astfel încât să putem examina în mod corespunzător solicitarea dvs. și/sau să răspundem. la întrebarea dvs. și pentru a crea un cont demo pe platforma noastră. Dacă Ne contactați în scris (prin e-mail sau în alt mod), Vom stoca faptul că Ne contactați și informațiile furnizate, inclusiv datele personale, astfel încât să putem examina în mod corespunzător solicitarea Dvs. și/sau să răspundem la întrebarea, cererea Dvs. sau reclamatie. În acest scop, ne bazăm pe interesul nostru legitim de a rezolva cu promptitudine și cu succes orice reclamații sau întrebări ale Clienților Noștri sau potențialilor clienți.

Pentru a furniza Produsul Nostru

Pentru a furniza Produsul Nostru, Prelucrăm date personale pentru a intra în relații contractuale cu un Client pentru prestarea de servicii sau stabilirea de cooperare, pentru întreprinderea acțiunilor necesare înainte de încheierea contractului și pentru implementarea contractelor semnate cu Clientul. În ceea ce privește acest scop de prelucrare, ne bazăm pe un contract ca bază legală pentru prelucrare. Pe parcursul furnizării Produsului nostru Clienților Noștri, procesăm și datele cu caracter personal ale Pacienților transmise de Clienții Noștri și, în acest sens, prelucrăm aceste date numai în scopurile stabilite de Clienții Noștri și nu prelucrăm astfel de date în scopurile noastre.

Pentru a desfasura activitati de marketing

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă putea oferi oferte generale și personalizate și alte informații. Vă putem trimite buletine informative, oferte și informații prin e-mail, pe baza consimțământului.

Pentru a administra, susține și îmbunătăți site-ul nostru

Când vizitați și navigați pe site-ul nostru web, în ​​scopul colectării de date statistice și al îmbunătățirii calității Serviciilor și experienței vizitatorilor, procesăm date tehnice legate de vizita dvs. În acest scop, ne bazăm pe interesul nostru legitim de a îmbunătăți site-ul nostru.

 1. Baza pe care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră specificate în această Politică de confidențialitate pe următoarele temeiuri legale:

 • pentru încheierea, executarea, modificarea și administrarea contractului pe care dvs., în calitate de Client, îl încheiați cu Noi (Articolul 6(1)(b) din GDPR);
 • pentru urmărirea intereselor noastre legitime și ale clienților noștri (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR);
 • pentru a acționa în conformitate cu consimțământul dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR).
 1. Perioada de stocare a datelor dvs. personale

Datele cu caracter personal specificate în această Politică de confidențialitate vor fi stocate și prelucrate în alt mod pentru o perioadă nu mai mare decât perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a îndeplini obligațiile noastre contractuale, vom păstra datele pe toată perioada de valabilitate a contractului relevant și după încetarea unei relații contractuale vom (i) șterge datele inutile; (ii) să rețin anumite categorii de date pe baza interesului nostru legitim (de exemplu, în scopul revendicărilor legale și al apărării intereselor noastre legale și contractuale). Și anume, atunci când ați solicitat și primit o probă gratuită a Produsului MediNav, vom păstra datele până la expirarea perioadei de probă gratuită și 12 luni după aceea, considerând că este necesar să ținem evidența Clienților care au beneficiat de gratuită. probă, pentru a nu acorda această facilitate de două ori aceluiași Client și/sau pentru a putea oferi acestor Clienți pe viitor, contra cost, licențe de utilizare a Produsului MediNav.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim, vom păstra aceste date pe durata necesară îndeplinirii interesului nostru legitim. Și anume, în cazul în care ați solicitat un demo, vă vom păstra datele la 60 de zile de la demo, având în vedere faptul că după demo MediNav puteți solicita/dori să primiți și alte informații de la noi cu privire la Produsul MediNav.

În cazul în care ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, îl vom păstra până când veți revoca acest consimțământ sau îl vom șterge mai devreme, dacă datele personale nu mai sunt necesare.

La sfârșitul perioadei pentru care sunt stocate datele Dvs., acestea vor fi șterse sau anonimizate ireversibil.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, cu următoarele excepții:

putem transmite datele Dvs. autorităților competente care ni le vor solicita sau cărora suntem obligați să furnizăm datele Dvs. conform unei prevederi legale;

putem transmite datele Dvs. autorităților competente în cazul în care încălcați obligațiile asumate față de MediNav conform termenilor și condițiilor Site-ului sau a acordurilor încheiate și ne putem exercita drepturile legale în vederea recuperării prejudiciului cauzat;

este posibil să transmitem datele dumneavoastră către furnizorii noștri de servicii în măsura în care acest lucru este necesar pentru a vă furniza serviciile.

Vă rugăm să rețineți că în fiecare situație în care transmitem datele Dvs. către terți ne vom asigura că transferăm doar datele necesare, asigurându-ne că nu transmitem mai multe date decât este necesar în orice situație.

 1. Transferuri de date în afara SEE

8.1 Datele sunt stocate în cloud, în Uniunea Europeană. 

 1. Măsuri de securitate

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu politica noastră internă de securitate a datelor. În acest sens, vă asigurăm că am implementat toate măsurile de securitate cerute de legislația în vigoare pentru a asigura securitatea datelor Dvs.

În cazul unei încălcări a securității datelor Dvs. cu caracter personal care poate prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile Dvs., vă vom informa fără întârziere cu privire la o astfel de încălcare și vom lua toate măsurile necesare pentru a remedia problema și/sau a atenua efectele.

 1. Procese automate de luare a deciziilor

Vă rugăm să rețineți că nu ne bazăm pe luarea deciziilor automate și nu veți fi supus unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe profilare.

 1. Drepturile dumneavoastră

a) Dreptul de acces.

Aveți dreptul de a obține confirmarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a obține acces la aceste date. În măsura în care ne trimiteți o solicitare în acest sens, vă vom furniza o copie a datelor cu caracter personal pe care le procesăm despre dvs. împreună cu toate informațiile pe care ni se cere să vi le furnizăm, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

b) Dreptul de rectificare și ștergere.

Aveți dreptul de a solicita corectarea datelor personale incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate, sau dacă prelucrarea lor este ilegală.

c) Dreptul de a restricționa prelucrarea

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri: Contestați acuratețea datelor, caz în care puteți solicita restricționarea prelucrării pentru perioada de timp în care verificăm exactitatea a datelor; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dvs. personale, dar le solicitați pentru a stabili, exercita sau apăra un drept în instanță.

d) Dreptul de a se opune prelucrării datelor

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza intereselor noastre legitime. Într-o astfel de situație, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, decât dacă demonstrăm că avem motive legitime și convingătoare care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

e) Dreptul la portabilitatea datelor

Atunci când există anumite circumstanțe indicate în GDPR, aveți dreptul de a ne cere să trimitem datele Dvs. personale altui operator.

f) Dreptul de a vă retrage consimțământul

Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru prelucrare în orice moment.

 1. Exercita-ti drepturile

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne trimiteți cererea dumneavoastră în scris la adresa de e-mail: hello@medinav.eu

De asemenea, vă asigurăm că vă putem cere să furnizați informații pentru a vă confirma identitatea (de exemplu, să faceți clic pe un link de verificare, să introduceți un nume de utilizator sau o parolă) pentru a vă exercita drepturile.

 1. Cookie-uri

Vă rugăm să consultați Politica privind cookie-urile.

 1. Depunerea unei plângeri la Autoritatea de Supraveghere

Dacă considerați că drepturile Dvs. au fost încălcate, puteți depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă. Inspectoratul de stat al datelor (Datu valsts inspekcija) este Autoritatea națională pentru protecția datelor pentru Letonia și mai multe informații pot fi găsite pe site-ul lor https://www.dvi.gov.lv/lv sau pasts@dvi.gov.lv.

 1. Date de contact

Pentru orice solicitare ne puteti contacta la adresa de email: hello@medinav.eu

Acest document a fost creat și este în vigoare din: 2.09.2021

Compila questo modulo per ottenere i tuoi 10 esami gratuiti al mese su MediNav


Completați formularul de mai jos pentru a fi contactat in legatura cu contul MediNav


Completați formularul pentru a beneficia de abonamentul Gratis 10 !